ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ ΣΤΗ ΔΙΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «  Οδηγίες για την Υγειονομική  Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων  για  εισαγωγή  στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και Πρόγραμμα πρακτικής δοκιμασίας » Η Υγειονομική Εξέταση και η Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για  εισαγωγή στα  Τ.Ε.Φ.Α.Α.,  ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, Περισσότερα …