ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ ΣΤΗ ΔΙΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «  Οδηγίες για την Υγειονομική  Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων  για  εισαγωγή  στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και Πρόγραμμα πρακτικής δοκιμασίας » Η Υγειονομική Εξέταση και η Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για  εισαγωγή στα  Τ.Ε.Φ.Α.Α.,  ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, Περισσότερα …

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Την αίτηση για τις στρατιωτικές σχολές θα τη βρείτε στο σύνδεσμο. https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%952%CE%9D6-%CE%9E1%CE%94?inline=true   ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Προκειμένου η ηλεκτρονική Αίτηση να συμπληρωθεί ορθά, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προυποθέσεις: 1. Απαιτείται Η/Υ με περιβάλλον windows. Περισσότερα …