Βασικές πληροφορίες επικοινωνίας

Διευθυντής: Γιώργος Γκαϊτατζής, ΠΕ02

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακροπόλεως 1, Αιγίνιο, 60300

Τηλέφωνο: (+30)23530 22 600

Fax: (+30)23530 24 014

E-mail: mail@lyk-aigin.pie.sch.gr