Υπεύθυνοι Καθ. Τμημάτων

Α1 Παπαγεωργίου Μαλαματή

Α2 Τσιτουρίδου Αναστασία

Β1 Μαγαλιού Λαμπρινή

Β2 Γιατσίδης Ηλίας

Β3 Αλεξόπουλος Γεώργιος

Γ1 Βουλτσίδο Κυριακή

Γ2 Γαλιγαλίδου Κερασία

Γ3 Κεσανλής Ηλίας